Kam na víkend s kamarádkou?

Navštivte relaxační pivní lázně ostrava

Nevíte si rady? Zkuste naši rady a návody, nebo naše poradnu.

Rádi Vám poradíme v poradne - online.

Zahrajte si hry online, Konkrétně Goodgame Empire, nebo Big Farm.

Nová domácí finská sauna od SaunaSystem udělá velkou radost, nejen vaší ženě.

Na dovolenou jedině s cestovním pojištěním. Nejlepší ceny na trhu.

Naše luxusní vířivky s technologií JetPak mají o 90% méně potrubí než konkurence a také tu nejmenší spotřebu.

Virtuální asistent

Kam na víkend s kamarádkou?

Je tomu už delší dobu, kdy jste si našli s Vaší kamarádkou èas jen vy dvì samy na sebe? Pak je nejvyšší èas vyrazit spoleènì na wellness víkend. Pokud nevíte, kde prožít pohodovou dámskou jízdu, mùžete naèerpat inspiraci na internetovém portále Firmy na zážitky.

Kde prožít poklidný víkend s kamarádkou?

Nabídka Firmy na zážitky je víc než bohatá. Záleží pouze na vás dvou, kde se rozhodnete odpoèinout si od každodenního stresu, zapomenout na mateøské i pracovní povinnosti a po dlouhé dobì si popovídat o všem možném, co vám leží na srdci. Bìhem wellness víkendu si mùžete zasportovat, dopøát si relaxaci ve víøivce, saunì èi bìhem masáže i nechat si uvaøit od profesionálních kuchaøù. Ubytovat se mùžete napøíklad v apartmánovém hotelu PECR v samém centru lyžaøského støediska Pec pod Snìžkou. S kamarádkou si mùžete udìlat v sobotu napøíklad výlet na nejvyšší horu Èeské republiky Snìžku nebo navštívit mìsto Janské láznì. V Peci pod Snìžkou najdete celou øadu turistických tras, cyklostezek, lanový park, bobovou dráhu i spoustu dalších atrakcí, které vám rozhodnì nedovolí se nudit. Další inspiraci najdete zde www.firmanazazitky.cz/wellness-pobyty/.

Víkendové pobyty pro dva zpestøí Váš vztah

Víkendovým pobytem pro dva mùžete pøekvapit také Vašeho milého. Romantický pobyt pro dva mùžete strávit na ranèi v pøekrásné pøírodì, kde na Vás èeká velké množství volnoèasových aktivit. Pohádkové prostøedí Podkrkonoší si mùžete vychutnat ze sedla konì. Odvážnìjší si mohou vyzkoušet pøehánìt èi tøídit dobytek. Zamilovanì se budete cítit také pøi romantickém pobytu na zámku Mcely, víkendu v pivovaru Èerný orel nebo luxusní noci v Žižkovské vìži.

Vkend pro eny | 2011 Copyright By VikendyProZeny.cz, Netmind Group | Dopejte si Wellness vkend pro dva | Mapa strnek |