Nejnovìjší èlánky, Víkend pro ženy

Navštivte relaxační pivní lázně ostrava

Nevíte si rady? Zkuste naši rady a návody, nebo naše poradnu.

Rádi Vám poradíme v poradne - online.

Zahrajte si hry online, Konkrétně Goodgame Empire, nebo Big Farm.

Nová domácí finská sauna od SaunaSystem udělá velkou radost, nejen vaší ženě.

Na dovolenou jedině s cestovním pojištěním. Nejlepší ceny na trhu.

Naše luxusní vířivky s technologií JetPak mají o 90% méně potrubí než konkurence a také tu nejmenší spotřebu.

Virtuální asistent

Nejnovìjší èlánky

O víkendu si odpociòte a pøedejte práci virtuálnímu asistentovi

Prosluněné letní večery, teplo sálají z rozehřátých ulic a lidé hledající klidná, tichá a především chladná zákoutí. Tak vypadá léto ve většině evropských zemí. Ti šťastnější si můžou výhled zpříjemnit pohledem na moře nebo a vinice. Nám, kteří máme k dispozici pouze běžný pohled do ulic, nezbývá než hledat jiné způsoby, jak si prázdninovou atmosféru alespoň trochu zpříjemnit.

Kusové koberce a běhouny od Vopi

Běhouny patří řadu let k oblíbenému druhu koberců.

Potrebujete si odpocinout a posílit své zdraví?

Máte za sebou nekolik dlouhých a nárocných dnu v práci? Toužíte po jediném, a to po odpocinku?

O víkendu si odpociòte a pøedejte práci virtuálnímu asistentovi

Važte si svého volného èasu. Dopøejte si o víkendu zasloužený odpoèinek. Z dlouhodobého hlediska se vám na dva dny v týdnu vyplatí vypnout a oprostit se od pracovních povinností. Jde to ale vùbec?

Tipy a rady, jak mít vlasy jako topmodelka

Taky vás pri sledování televizních reklam prepadne touha mít tak krásné vlasy, jako mají topmodelky? Netoužíte ani tak po jejich dlouhých nohách, ale spíše vám ucarují jejich perfektní a zdravé vlasy, které jsou plné života? I vy mužete mít vlasy jako topmodelka, jenom potrebujete vedet, jak na to. I vlasy, které jsou poškozené, bez života, které se lámou a padají, lze dát zase rychle do kupy, když budete vedet, jak na to. A my vám to prozradíme.

Splnìná novoroèní pøání s Firmou na zážitky

Patøíte k lidem, kteøí si rádi dávají na zaèátku nového kalendáøního roku pøedsevzetí? È

Kam na víkend?

Je tomu už delší dobu, kdy jste si našli s Vaší kamarádkou èas jen vy dvì samy na sebe? Pak je nejvyšší èas vyrazit spoleènì na wellness víkend. Pokud nevíte, kde prožít pohodovou dámskou jízdu, mùžete naèerpat inspiraci na internetovém portále Firmy na zážitky.

Maroko je velmi atraktivní letní turistickou destinací

Støedomoøská oblast, to nejsou jen øecké, egyptské nebo tuniské pláže, nesmíme zapomínat ani na Maroko.

Melíry pro rùzné barvy vlasù

Melírování je v kadeønictví technikou, která je stále velmi oblíbená a nejenom využívaná, ale také poptávaná. Dùvodù je celá øada.

Seznámení Vás nastartuje k životní zmìnì

Zùstala jste po rozchodu s Vaším bývalým partnerem sami a stále se Vám nedaøí zaèít nový vztah?

Víkend s kamarádkou

Nevidìla jste se o Vánocích s Vaší nejlepší kamarádkou a nyní máte domluvený sraz? Vaši kamarádku mùžete potìšit hezkým dárkem také po Vánocích. S výbìrem dárku Vám pomùže internetový portál spoleènosti Allegria.

Pohodový víkend s kamarádkou v Krkonoších

Láká Vás prožít prodloužený víkend s kamarádkou v malebném prostøedí Krkonoš ?S hledáním ubytování Krkonoše podle Vašich pøedstav Vám pomùže internetový portál Kamsi.cz.

Užívejte si se svou polovièkou

Romantické víkendy patøí mezi velmi oblíbené dárky. Každá žena miluje romantiku a tak si mùžete být jistí, že když své ženì darujete romantický víkend pro dva, urèitì jí udìláte obrovskou radost.

5 rad, jak si užít víkend mimo domov

Máte za sebou nároèný pracovní týden a relaxaci potøebujete jako sùl? Pak si naplánujte víkend mimo domov, nejlépe v nìjakém malebném prostøedí s pøíjemným ubytování a užijte si jej podle sebe. Zde je nìkolik rad pro inspiraci.

Vyrazte na Lipno k èeskému moøi

Lipno a okolí pøináší svým návštìvním nepøeberné množství možností, jak zažít aktivní i pasívní dovolenou. Na své si zde pøijde každý, a už patøíte mezi milovníkù relaxace na pláži nebo dáváte pøednost sportùm èi návštìvám památek.

Kokosový olej pro krásu i zdraví

Bio kokosový olej má naprosto unikátní vlastnosti, které mají blahodárný vliv pro naše tìlo a vlasy, zároveò vhodný i pro vnitøní užití. Je vyroben z èistì pøírodních surovin, které jsou nesmírnì šetrné a ideální pro péèi o tìlo i oblièej, zvláštì pak pro suchou a citlivou pokožku pùsobí jako balzám. Má jemnou a nevtíravou vùni, která zejména pøi masáži dodá pocit plného uvolnìní. Kromì vnìjšího použití, je hojnì využívaný i v kuchyni. Mùžete jej využít do salátù, ale také sladkých a slaných jídel, kojícím maminkám mùže pomoci zlepšit laktaci. Pokud jej uchováváte v chladu do 24 stupòù, zùstane v tužší konzistenci, pøi vyšší teplotì se zmìní v tekutinu. Dopøejte si tento širokospektrý produkt, který využije celá rodina.

Zákroky, které pomohou

Úprava malých pyskù neboli labioplastika, mùže pomoci každé ženì. O co se vlastnì jedná? Jde o plastickou operaci, pøi které se zmenšují malé stydké pysky, a pøípadnì upravuje jejich asymetrie. Výsledný efekt se dostavuje témìø okamžitì. Výhodou zákroku je, že je velmi jednoduchý, rychlý a probíhá vìtšinou bez jakýchkoliv komplikací. Navíc je velmi dobøe cenovì dostupný. MGM medical je centrum, kde provádí plastické operace špièkoví odborníci, máte 100% jistotu toho nejlepšího výsledku. Svìøte se do rukou opravdových specialistù, kteøí vìdí, co je pro Vás to nejlepší. V oblasti estetické chirurgie patøí úprava zevního genitálu k tìm nejèastìjším, zejména v posledních letech pøibývá žen, které tento zákrok podstupují.

Sleva na pobyty

Potøebujete si odpoèinout a naèerpat síly? Sháníte zájezd, ale nechcete utrácet pøíliš penìz? Obraťte se na webové stránky zlavy.odpadnes.sk, kde najdete celou øadu pobytù za opravdu velmi pøíznivé ceny. Z bohaté nabídky zahranièních i tuzemských zájezdù, wellness pobytù i exotických dovolených si vybere jistì každý. Navíc za ty nejpøíznivìjší ceny na trhu....

Místo klidu a odpoèinku

Pøedstavte si malebnou krajinu Beskyd. Hluboké lesy, rozkvetlé nebo zasnìžené louky a všudypøítomnou pohodu. Navštivte hotel Bahenec a dopøejte si nezapomenutelný pobyt plný pohody, relaxace a dobré nálady. Pouze v hotelu Bahenec.

Místo klidu a odpoèinku

Pøedstavte si malebnou krajinu Beskyd. Hluboké lesy, rozkvetlé nebo zasnìžené louky a všudypøítomnou pohodu. Navštivte hotel Bahenec a dopøejte si nezapomenutelný pobyt plný pohody, relaxace a dobré nálady. Pouze v hotelu Bahenec.

Nevšední relaxace pro každého

Hledáte místo, kde byste mohli nerušenì odpoèívat a nabrat nové síly? Chcete na chvíli vypnout a zapomenout na starosti a strasti všedních pracovních dnù? Navštivte Hotel Bahenec, kde si mimo jiné mùžete vyzkoušet originální a léty provìøenou proceduru zvanou pivní láznì Bahenec.

Bahenec a jeho pivní láznì

Pivní láznì Bahenec jsou novým odvìtvím lázeòství, kde se snoubí tradièní láznì, uvolòující wellness a relaxaèní procedury a hlavnì pivní mok. Jak vlastnì probíhá pivní koupel? V pivních lázních Bahenec se nejprve se položíte do prostorné døevìné kádì, kam se napustí smìs minerálních vod a piva s vysokým obsahem pivovarských kvasinek.

Vkend pro eny | 2011 Copyright By VikendyProZeny.cz, Netmind Group | Dopejte si Wellness vkend pro dva | Mapa strnek |