Kokosový olej pro krásu i zdraví, Víkend pro ženy

Navštivte relaxační pivní lázně ostrava

Nevíte si rady? Zkuste naši rady a návody, nebo naše poradnu.

Rádi Vám poradíme v poradne - online.

Zahrajte si hry online, Konkrétně Goodgame Empire, nebo Big Farm.

Nová domácí finská sauna od SaunaSystem udělá velkou radost, nejen vaší ženě.

Na dovolenou jedině s cestovním pojištěním. Nejlepší ceny na trhu.

Naše luxusní vířivky s technologií JetPak mají o 90% méně potrubí než konkurence a také tu nejmenší spotřebu.

Virtuální asistent

Kokosový olej pro krásu i zdraví

Bio kokosový olej má naprosto unikátní vlastnosti, které mají blahodárný vliv pro naše tìlo a vlasy, zároveò vhodný i pro vnitøní užití. Je vyroben z èistì pøírodních surovin, které jsou nesmírnì šetrné a ideální pro péèi o tìlo i oblièej, zvláštì pak pro suchou a citlivou pokožku pùsobí jako balzám. Má jemnou a nevtíravou vùni, která zejména pøi masáži dodá pocit plného uvolnìní. Kromì vnìjšího použití, je hojnì využívaný i v kuchyni. Mùžete jej využít do salátù, ale také sladkých a slaných jídel, kojícím maminkám mùže pomoci zlepšit laktaci. Pokud jej uchováváte v chladu do 24 stupòù, zùstane v tužší konzistenci, pøi vyšší teplotì se zmìní v tekutinu. Dopøejte si tento širokospektrý produkt, který využije celá rodina.

Saloos pøírodní kosmetika

Kvalitní kosmetika Saloos pøináší øadu produktù, které napomáhají kráse a regeneraci organismu. Jedná se o ryze èeskou znaèku, která pùsobí na trhu již od roku 1993 a má tak dvacetiletou tradici v oblasti pøírodní kosmetiky. Postupem èasu získala prvenství ve svém oboru a stala se tak velmi oblíbenou znaèkou pro své klienty. Jaké je nejvìtší tajemství úspìchu této kosmetiky? Nepochybnì fakt, že se jedná o produkty, které jsou vyrobené z èistì pøírodních surovin. Díky tomu je vhodná pro všechny typy pleti, nemusíte se bát ji použít i na tu nejcitlivìjší pokožku vèetnì dìtské. Saloos pøedstavuje velmi široký sortiment, ze kterého si vybere skuteènì každý, bez ohledu na vìk nebo pohlaví. Nechte se unést sílou pøírody a udìlejte první krok ke kráse a zdraví.

Vše ryze pøírodní

Sledujte webové stránky www.naturo.sk pøedstavuje tu nejkvalitnìjší kosmetiku, jenž je na trhu dostupná. Nechte se hýèkat produkty, které jsou èistì pøírodní bez chemických látek, a tudíž Vaše ple dostane jen to nejlepší. Nìmecká firma Sante vyrábí kosmetiku, která je dostupná opravdu každému. Cenovì pøijatelná a navíc na èistì pøírodní bázi, ideální kombinace.

Vkend pro eny | 2011 Copyright By VikendyProZeny.cz, Netmind Group | Dopejte si Wellness vkend pro dva | Mapa strnek |