Melíry pro rùzné barvy vlasù

Navštivte relaxační pivní lázně ostrava

Nevíte si rady? Zkuste naši rady a návody, nebo naše poradnu.

Rádi Vám poradíme v poradne - online.

Zahrajte si hry online, Konkrétně Goodgame Empire, nebo Big Farm.

Nová domácí finská sauna od SaunaSystem udělá velkou radost, nejen vaší ženě.

Na dovolenou jedině s cestovním pojištěním. Nejlepší ceny na trhu.

Naše luxusní vířivky s technologií JetPak mají o 90% méně potrubí než konkurence a také tu nejmenší spotřebu.

Virtuální asistent

Melíry pro rùzné barvy vlasù

Melírování je v kadeønictví technikou, která je stále velmi oblíbená a nejenom využívaná, ale také poptávaná. Dùvodù je celá øada. Jedním z hlavních je to, že melír ve vlasech velmi dobøe vypadá a díky tomu dokáže zajímavým zpùsobem vylepšit váš úèes. Pokud o nìm uvažujete i vy sama, je dobré vìdìt, jaká barva melíru se bude nejlépe hodit pro typ vašich vlasù.

Dùležité je mít jasno

Když se rozhodnete pro melír, je dobré mít jasno v tom, jaké odstíny vám sluší nejvíce. Zda se jedná o odstíny oznaèované jako chladné, nebo se naopak jedná o odstíny oznaèované jako teplé. Dále je dobré popøemýšlet a mít jasno i v tom, zda se bude nìjak mìnit i barva vašich základních, tedy pøirozených vlasù. My toto doporuèujeme, jelikož díky danému postupu budete mít nový a dokonalý celý úèes. Pøipomeòme však, že nový odstín vašich vlasù by mìl být podobný tomu, který jste zvyklá nosit. Nová barva mu tak dá dokonalý vzhled. A nyní už pojïme na to, jaké melíry se ke konkrétnímu odstínu hodí nejvíce.

Hnìdá barva

Máte vlasy v odstínu hnìdé barvy? Pokud ano, doporuèíme je nechat obarvit na spíše svìtlejší odstín, který je pro následnou aplikaci melíru dokonalou volbou. A to proto, že když zvolíte melír v odstínu medové barvy, rozhodnì nešlápnete vedle. Pokud si však budete chtít nechat zachovat spíše tmavší hnìdou, takzvaný kaštanový odstín, nezoufejte. K nìmu se totiž dokonale hodí melíry v odstínu, který lehce pøipomíná zlatou barvu.Èerná barva

Jsou vaše vlasy dokonale èerné a zakládáte si na tom, aby tak vypadaly stále? Pokud ano, je dobré myslet i na nutnost tmavších melírù. V takovém pøípadì mùže být celkem dobrou variantou tmavì èervená až vínová barva, stejnì jako nemusíte nic zkazit ani ve chvíli, kdy vsadíte na odstín tmavì fialový. Oba dva se k èerným vlasùm, zvláštì pokud budete chtít vypadat originálnì, rozhodnì hodí.Svìtlá barva

Máte svìtlé vlasy? Tedy klasický, nebo i špinavý blond? Pokud ano, máte na výbìr hned z øady rùzných melírù. Mùžete jít jak svìtlejší cestou, která bude spojena s rùznými platinovými odstíny, tak mùžete jít i cestou barvy zlaté. Pokud se rozhodnete zvolit melír spíše v tmavším odstínu, nic nezkazíte tøeba velmi svìtlou hnìdou, nebo i barvou medovou. I ty se v kombinaci se svìtlejším odstínem velmi dobøe hodí.
Vždy u profesionála

Hlavní naši tipy již znáte. Doplnit je musíme jednou velmi dùležitou radou. Ta se týká toho, že když chcete mít výsledek skuteènì dokonalý, doporuèíme vám navštívit profesionální kadeønický salon, kde mají nejenom zkušenosti, ale také prvotøídní barvy a vybavení. V pøípadì domácích melírù totiž mùže oèekávaný výsledek skonèit dokonalou a nevzhlednou katastrofou a následnì bude návštìva profesionálù kvùli opravì skuteènì nezbytná.

Vkend pro eny | 2011 Copyright By VikendyProZeny.cz, Netmind Group | Dopejte si Wellness vkend pro dva | Mapa strnek |