Místo klidu a odpoèinku, Víkend pro ženy

Navštivte relaxační pivní lázně ostrava

Nevíte si rady? Zkuste naši rady a návody, nebo naše poradnu.

Rádi Vám poradíme v poradne - online.

Zahrajte si hry online, Konkrétně Goodgame Empire, nebo Big Farm.

Nová domácí finská sauna od SaunaSystem udělá velkou radost, nejen vaší ženě.

Na dovolenou jedině s cestovním pojištěním. Nejlepší ceny na trhu.

Naše luxusní vířivky s technologií JetPak mají o 90% méně potrubí než konkurence a také tu nejmenší spotřebu.

Virtuální asistent

Místo klidu a odpoèinku

Pøedstavte si malebnou krajinu Beskyd. Hluboké lesy, rozkvetlé nebo zasnìžené louky a všudypøítomnou pohodu. Navštivte hotel Bahenec a dopøejte si nezapomenutelný pobyt plný pohody, relaxace a dobré nálady. Pouze v hotelu Bahenec.

Hotel Bahenec v sobì ukrývá nejen plnì zaøízené pokoje, vlastní wellness zónu a vnitøní a venkovní èástí nebo plnì vybavené konferenèní místnosti. Nachází se zde pøedevším vyhlášené pivní láznì, které si mùžete dopøát i Vy, a to ještì dnes!

Koupel v pivu

Nejdùležitìjší složkou pivních lázní Bahenec je kromì samotného piva také vysoký obsah živých kultur pivovarských kvasinek, které jsou nositelem nejvìtšího poètu blahodárných a léèivých látek. Pivní láznì Bahenec.

Vkend pro eny | 2011 Copyright By VikendyProZeny.cz, Netmind Group | Dopejte si Wellness vkend pro dva | Mapa strnek |