Víkend s kamarádkou, Víkend pro ženy

Navštivte relaxační pivní lázně ostrava

Nevíte si rady? Zkuste naši rady a návody, nebo naše poradnu.

Rádi Vám poradíme v poradne - online.

Zahrajte si hry online, Konkrétně Goodgame Empire, nebo Big Farm.

Nová domácí finská sauna od SaunaSystem udělá velkou radost, nejen vaší ženě.

Na dovolenou jedině s cestovním pojištěním. Nejlepší ceny na trhu.

Naše luxusní vířivky s technologií JetPak mají o 90% méně potrubí než konkurence a také tu nejmenší spotřebu.

Virtuální asistent

Víkend s kamarádkou

Nevidìla jste se o Vánocích s Vaší nejlepší kamarádkou a nyní máte domluvený sraz? Vaši kamarádku mùžete potìšit hezkým dárkem také po Vánocích. S výbìrem dárku Vám pomùže internetový portál spoleènosti Allegria. Inspiraci mùžete hledat na této webové adrese www.firmanazazitky.cz/darky-pro-zeny/.

Firma na zážitky nyní dává zákazníkùm možnost vybrat dárky pro nejbližší za výhodné ceny v povánoèním výprodeji. Lednový výprodejVás možná pøivede na myšlenku najít si èas o víkendu pouze na Vaši nejbližší kamarádku a zajít si napøíklad spoleènì na thajskou masáž. Pøi masáž se nejen skvìle uvolníte, ale také budete moci probrat dívèí záležitosti. Thajská masáž se døíve provádìla výhradnì v thajských chrámech mistry, kteøí se zamìøovali na léèení. Thajské masérky se mohou pochlubit dlouholetými zkušenostmi a znalostmi energetických drah v lidském tìle. Zablokování tìchto drah podporuje zdravotní komplikace. Thajská masáž pùsobí silou na tlakové body, svaly a šlachy. Thajská masáž cílí také na ohýbání a natahování páteøe. Zbavuje tìlo napìtí a uvolòuje klouby.

V povánoèních slevách najdete také tipy na adrenalinové zážitky, jako je napøíklad indoor skydiving se záznamem na USB èi støelba z armádních pušek. Vaši kamarádku mùžete potìšit také spoleènou veèeøí pøi indické degustaci v Zátiší. Pøi veèeøi si pochutnáte na vybraných indických specialitách ve speciální peci tandoor. Restaurace se nachází v centru Prahy, takže mùžete spoleèné chvíle vyplnit procházkou po památkách hlavního mìsta Èeské republiky. Udìlejte si èas pouze na vás dvì a zavzpomínejte na staré èasy, kdy jste byly obì dvì ještì bez závazkù a jakýchkoliv starostí.

Vkend pro eny | 2011 Copyright By VikendyProZeny.cz, Netmind Group | Dopejte si Wellness vkend pro dva | Mapa strnek |