Vyrazte na Lipno k èeskému moøi, Víkend pro ženy

Navštivte relaxační pivní lázně ostrava

Nevíte si rady? Zkuste naši rady a návody, nebo naše poradnu.

Rádi Vám poradíme v poradne - online.

Zahrajte si hry online, Konkrétně Goodgame Empire, nebo Big Farm.

Nová domácí finská sauna od SaunaSystem udělá velkou radost, nejen vaší ženě.

Na dovolenou jedině s cestovním pojištěním. Nejlepší ceny na trhu.

Naše luxusní vířivky s technologií JetPak mají o 90% méně potrubí než konkurence a také tu nejmenší spotřebu.

Virtuální asistent

Vyrazte na Lipno k èeskému moøi

Lipno a okolí pøináší svým návštìvním nepøeberné množství možností, jak zažít aktivní i pasívní dovolenou. Na své si zde pøijde každý, a už patøíte mezi milovníkù relaxace na pláži nebo dáváte pøednost sportùm èi návštìvám památek.

Lipenské pøehradní jezero je pøekrásný tøpytivý klenot, který se rozkládá v malebné šumavské pøírodì. Jezero se ukrývá mezi lesy a lukami, v jeho blízkosti se nachází celá øada kostelù, ruiny hradù a také malé vesnièky. Je to odsud jen kousek k Èeskému Krumlovu, jehož historická èást náleží ke kulturnímu bohatství UNESCO. Kromì úžasného vyžití nabízí Lipno také velmi komfortní ubytování pro každého, mùžete si vybrat hotel, penzion, chatku nebo apartmán, èi se ubytovat v kempu. Ubytování na Lipnì vám pøinese maximální komfort, budete se zde cítit jako doma a každý rok se tak vracet.

Rezervujte si své ubytování vèas

V okolí Lipna je velký výbìr ubytování Zákazníci ocení jednoduché a snadné ubytování podle typu, lokality a také ceny, která mnohdy hraje velmi podstatnou roli. Na Lipnì a v blízkém okolí se nachází až nad 270 hotelù, penzionù, chalup, chatek a apartmánù. Zejména mladí lidé dávají pøednost jednoduššímu ubytování v kempu, které nestojí mnoho penìz a navíc pøináší øadu dobrodružství a seznámení se s ostatními. Využijte vèasné rezervace a zjistìte si základní recenze hotelù. Zjistìte si co nejvíce informací již z pohodlí domova, abyste po svém pøíjezdu nebyli nepøíjemnì pøekvapeni.

Na Lipno v létì, i v zimì

V létì se zde mùžete koupat a využít všech letních radovánek, ovšem v zimì se sem sjíždí milovníci lyžování. Ski areál na Lipnì pøedstavuje jediné opravdu komfortnì vybavené støedisko, kde mùže lyžovat celá rodina. Najdete zde vždy perfektnì upravené, bezpeèné a pravidelnì zasnìžované sjezdovky, které mají celkovou délku až 8,3 km.

Vkend pro eny | 2011 Copyright By VikendyProZeny.cz, Netmind Group | Dopejte si Wellness vkend pro dva | Mapa strnek |