Relaxaèní víkendové pobyty, Víkend pro ženy

Navštivte relaxační pivní lázně ostrava

Nevíte si rady? Zkuste naši rady a návody, nebo naše poradnu.

Rádi Vám poradíme v poradne - online.

Zahrajte si hry online, Konkrétně Goodgame Empire, nebo Big Farm.

Nová domácí finská sauna od SaunaSystem udělá velkou radost, nejen vaší ženě.

Na dovolenou jedině s cestovním pojištěním. Nejlepší ceny na trhu.

Naše luxusní vířivky s technologií JetPak mají o 90% méně potrubí než konkurence a také tu nejmenší spotřebu.

Virtuální asistent

Relaxaèní víkendové pobyty

Zažijte opravdovou relaxaci o víkendech, ale i ve všední dny. Objednejte si relaxaèní víkendové pobyty a dopøejte svému tìlu uvolnìní, které si zaslouží, a naberte nové síly do dalších dnù.

Relaxaèní víkendové pobyty jsou vyhledávaným zážitkem pro každého, kdo si chce užít klidný a nièím nerušený víkend. Pokud je klidný víkend pøesnì to, co chcete, pak právì pro Vás jsou zde relaxaèní víkendové pobyty.

Dopøejte si Relaxaèní víkendové pobyty na které nikdy nezapomenete!

Relaxaèní víkendové pobyty jako dárek

Hledáte nevšední a originální dárek, který se hodí pro rùzné pøíležitosti, jako napøíklad k narozeninám, svátku, svatbì, výroèí, promoci, zasnoubení nebo jen tak pro radost? Pak právì relaxaèní víkendové pobyty jsou tím pravým a využít je nemusíte pouze o víkendu, ale klidnì i ve všední dny.

Dámská relaxace

Co všechno na Vás èeká? Ubytování ve tøíhvìzdièkovém lázeòském hotelu s polopenzí a poukaz do lázeòské kavárny Viola. Z wellness procedur si dopøejete perlièkovou koupel, klasickou èásteènou masáž, solnou jeskyni a službu dle výbìru - èokoládový zábal, kosmetiku nebo kadeønici.

Cena: od 3 300 Kè
Víkend v sedle i v koèáøe

Relaxaèní víkend na koní farmì uprostøed pøekrásné pøírody pro dva. Máte-li rádi konì a chcete se o nich dozvìdìt co nejvíce, nauèit se na nich jezdit nebo se v jízdì zdokonalit, Víkend v sedle i v koèáøe je právì pro vás.

Cena: 5 700 Kè
Prodloužený víkend

Hledáte ideální místo pro víkendovou pohodu s kamarády, kde vás nikdo nebude obtìžovat, kde jsou pøekrásné hluboké lesy a rozkvetlé louky v létì a pøekrásný výhled na zasnìžené vrcholky hor v zimì? Prodloužený víkend na chatì Majdalenka v podhùøí Orlických hor je pøesnì to, co hledáte.

Cena: 6 850 Kè
Èokoládový relax v Táboøe

Odpoèiòte si od starostí a uvolnìte se u èokoládové masáže. Užijte si pobyt s názvem Èokoládový relax v Táboøe. Ubytování je zajištìno ve ètyøhvìzdièkovém hotelu s vlastní koupelnou, minibarem, televizí se satelitem, telefonem a pøípojkou na internet.

Cena: od 2 499 Kè
Pivní láznì Štramberk – víkend v roubenkách

Pravé pivní láznì Štramberk, stylová døevìná roubenka, døevìná pivní káï a kvalitní pivo. To vše a mnohem více si užijete, pokud si koupíte zážitek s názvem Pivní láznì Štramberk – víkend v roubenkách.

Cena: 3 720 Kè
Luxusní pivní láznì Chodová Planá pro dva

Nejen pro pøíznivce zlatavého moku jsou pøipraveny pivní láznì Chodová Planá. Pivní láznì Chodová Planá jsou ideální pro každého, kdo si chce užít uvolòující relaxaci, zkrášlit svojí pokožku a dobøe se bavit.

Cena: 3 468 Kè
Víkendový relaxaèní pobyt

Nevíte, jak se svojí milovanou nebo svým milovaných strávit víkend? Máme pro vás jedineènou nabídku, jak si víkend co nejvíce užít. Objednejte si Víkendový relaxaèní pobyt ve Žïáru nad Sázavou a objevte krásy Vysoèiny.

Cena: 4 499 Kè

Relaxaèní víkendové pobyty pro každého

Pro koho se relaxaèní víkendové pobyty hodí? Jednoduše pro každého, kdo si chce užít poklidný a pøepychový pobyt a chce alespoò na chvíli zapomenout na všechny starosti všedního života.

Vezmìte svého partnera nebo partnerku a vyzkoušejte neskuteènì uvolòující a blahodárné relaxaèní víkendové pobyty pro dva. Nìkteré procedury jsou samostatné a nìkteré spoleèné. Staèí si vybrat.

Pivní láznì

Relaxaèní víkendové pobyty mùžete prožít i v pivních lázních po celé Èeské republice. V pivních lázních se položíte do velké døevìné nebo kovové kádì a budete se koupat v roztoku pramenité vody s vysokým obsahem minerálních látek, v nejkvalitnìjších pivních kvasinkách, které obsahují živé kultury a také ve smìsi léèivých bylin. Relaxaèní víkendové pobyty v pivních lázních pomáhají udržet tìlo svìží, zjemòují pokožku a pomáhají od rùzných nemocí.

Relaxace na horách

Navštivte naše velkolepé horské masívy a užijte si pøekrásné relaxaèní víkendové pobyty na horách. Na horách si užijete pøedevším pøekrásné poèasí, horské sluníèko, panoramatické výhledy a také rùzné zimní i letí sporty.

Prodloužený víkend

Je pouze dvoudenní pobyt pro Vás málo? Pak využijte prodloužený relaxaèní víkendový pobyt, který trvá tøi dny a více. Staèí si vybrat z naší široké nabídky a užít si perfektní víkend.

Vkend pro eny | 2011 Copyright By VikendyProZeny.cz, Netmind Group | Dopejte si Wellness vkend pro dva | Mapa strnek |