Víkend v sedle i v koèáøe, VikendyProZeny.cz

Navštivte relaxační pivní lázně ostrava

Elegantní a originálnílné oznámení za skvělou cenu

Nevíte si rady? Zkuste naši rady a návody, nebo naše poradnu.

Rádi Vám poradíme v poradne - online.

Zahrajte si hry online, Konkrétně Goodgame Empire, nebo Big Farm.

Hledáte online kosmetiku? Vyzkoušejte Avon katalog.

Nová domácí finská sauna od SaunaSystem udělá velkou radost, nejen vaší ženě.

Na dovolenou jedině s cestovním pojištěním. Nejlepší ceny na trhu.

Naše luxusní vířivky s technologií JetPak mají o 90% méně potrubí než konkurence a také tu nejmenší spotřebu.

Virtuální asistent

Víkend v sedle i v koèáøe

Víkend v sedle i v koèáøe

Relaxaèní víkend na koní farmì uprostøed pøekrásné pøírody pro dva. Máte-li rádi konì a chcete se o nich dozvìdìt co nejvíce, nauèit se na nich jezdit nebo se v jízdì zdokonalit, Víkend v sedle i v koèáøe je právì pro vás.

Na tento pobyt je doporuèeno vzít si na sebe sportovní pohodlné obleèení a plnou obuv. Fyzické pøedpoklady zde nehrají žádnou roli.



Co víkend v sedle i v koèáøe obsahuje?

  • ubytování ve dvoulùžkovém pokoji
  • plná penze (zaèíná se v pátek veèeøí, konèí se v nedìli obìdem)
  • prohlídka stájí
  • lekce výcviku na koních pod dohledem profesionálù
  • hodinová vyjížïka v koèáøe (v zimì zapùjèíme deky nebo kožešiny)
  • praktická lekce uzdìní a sedlání koní
  • bezpeènostní vesta a pøilba
  • povídání si o chovu koní, možnost zapojit se do každodenní práce s koòmi (èištìní boxù, krmení, navážení sena)
Poèet osob: 2
Trvání: 3 dny
Cena: 5 700 Kè
Víkend v sedle i v koèáøe
Víkend v sedle i v koèáøe
Víkend v sedle i v koèáøe
Víkend v sedle i v koèáøe
Víkend v sedle i v koèáøe
Víkend v sedle i v koèáøe
Víkend v sedle i v koèáøe
Víkend v sedle i v koèáøe
Víkend v sedle i v koèáøe
Víkend v sedle i v koèáøe
Vkend pro eny | 2011 Copyright By VikendyProZeny.cz, Netmind Group | Dopejte si Wellness vkend pro dva | Mapa strnek |