Víkendový relaxaèní pobyt – Lázeòský víkend

Navštivte relaxační pivní lázně ostrava

Elegantní a originálnílné oznámení za skvělou cenu

Nevíte si rady? Zkuste naši rady a návody, nebo naše poradnu.

Rádi Vám poradíme v poradne - online.

Zahrajte si hry online, Konkrétně Goodgame Empire, nebo Big Farm.

Hledáte online kosmetiku? Vyzkoušejte Avon katalog.

Nová domácí finská sauna od SaunaSystem udělá velkou radost, nejen vaší ženě.

Na dovolenou jedině s cestovním pojištěním. Nejlepší ceny na trhu.

Naše luxusní vířivky s technologií JetPak mají o 90% méně potrubí než konkurence a také tu nejmenší spotřebu.

Virtuální asistent

Víkendový relaxaèní pobyt

Víkendový relaxaèní pobyt

Nevíte, jak se svojí milovanou nebo svým milovaných strávit víkend? Máme pro vás jedineènou nabídku, jak si víkend co nejvíce užít. Objednejte si Víkendový relaxaèní pobyt ve Žïáru nad Sázavou a objevte krásy Vysoèiny.

Ubytujete se v hotelovém pokoji s plnou penzí. Veèer na vás èeká veèeøe a la carte pro dva a to není vše. Celý program Víkendového relaxaèního pobytu naleznete dále.


Program

Na co všechno se mùžete tìšit jednotlivé dny?

V pátek od 14:00 se budete moci zapsat v hotelu a v 19:00 si vychutnáte romantickou veèeøi.

Sobotu zapoènete bohatým snídaòovým bufetem a zbytek dopoledne máte volný program. Od 12:00 pùjdete na obìd a po nìm na vás èeká návštìva solné jeskynì. V 19:00 je další veèeøe.

Nedìle zaèíná, stejnì jako sobota, bohatým bufetem. Po snídani se uvolníte u profesionálních masáží a ve dvanáct si vychutnáte obìd. Odjezd je naplánován na 15:00.

Tento rozvrh si po domluvì mùžete jakkoliv pozmìnit, nìkteré vìci vypustit nebo si další pøidat.

Další informace

Mìsto Žïár nad Sázavou je pøekrásné, takže by byla škoda si ho neprohlédnout. Na prohlídku mìsta mùžete vyrazit napøíklad v sobotu dopoledne, kdy máte volný program. Za zmínku stojí urèitì Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoøe, zámek nebo Pilské nádrže.

Poèet osob: 2
Trvání: 3 dny
Cena: 4 499 Kè
Víkendový relaxaèní pobyt
Víkendový relaxaèní pobyt
Víkendový relaxaèní pobyt
Víkendový relaxaèní pobyt
Víkendový relaxaèní pobyt
Víkendový relaxaèní pobyt
Víkendový relaxaèní pobyt
Víkendový relaxaèní pobyt
Víkendový relaxaèní pobyt
Víkendový relaxaèní pobyt
Vkend pro eny | 2011 Copyright By VikendyProZeny.cz, Netmind Group | Dopejte si Wellness vkend pro dva | Mapa strnek |