Let balónem – VikendyProZeny.cz

Navštivte relaxační pivní lázně ostrava

Nevíte si rady? Zkuste naši rady a návody, nebo naše poradnu.

Rádi Vám poradíme v poradne - online.

Zahrajte si hry online, Konkrétně Goodgame Empire, nebo Big Farm.

Nová domácí finská sauna od SaunaSystem udělá velkou radost, nejen vaší ženě.

Na dovolenou jedině s cestovním pojištěním. Nejlepší ceny na trhu.

Naše luxusní vířivky s technologií JetPak mají o 90% méně potrubí než konkurence a také tu nejmenší spotřebu.

Virtuální asistent

Let balónem

Let balónem

Toužíte se vznést do oblak a nechat se nehluènì odnášet k obzoru a pøi tom si prohlédnou krásy krajiny z ptaèí perspektivy? Zážitek let balónem je právì pro Vás.

Pokud tento nevšední zážitek chcete dopøát i svým blízkým a milovaným, využijte dárkového certifikátu pro let balónem nebo let balónem pro dva. Obdarovaný si sám zvolí místo a èas odletu.


Trvání, sezóna a poèasí

Zážitek Let balónem trvá pøibližnì 3 až 4 hodiny. Samotný let pak jednu hodinu. Létá se pouze za pøíznivých povìtrnostních a meteorologických podmínek po celý rok.

Startovní lokality

Let balónem mùže startovat nejen z letiš, ale v podstatì z jakéhokoliv rovného prostranství, jako jsou napøíklad louky. Proto je seznam startovacích lokalit obsáhlý. Startuje se napøíklad z:

 • Prahy
 • Karlštejna
 • Èeského ráje
 • Plznì
 • Èeských Budìjovic
 • Èeského Krumlova
 • Hluboké nad Vltavou
 • Tábora
 • Telèe
 • Chrudimì
 • Ústí nad Orlicí
 • Brna
 • Buchlova
 • Uherského Hradištì
 • Kunovic
 • Zlína
 • Bøestka
 • Smraïavkay
 • Ostravy
 • Pálavy
 • Olomouce

Pokud let balónem nìkomu darujete, tak si sám obdarovaný zvolí lokalitu.

Poèet osob: 1
Trvání: 4 hodiny
Cena: od 5 600 Kè
Let balónem
Let balónem
Let balónem
Let balónem
Let balónem
Let balónem
Let balónem
Let balónem
Let balónem
Let balónem
Let balónem
Let balónem
Let balónem
Let balónem
Let balónem
Let balónem
Let balónem
Let balónem
Let balónem
Let balónem
Let balónem
Let balónem
Let balónem
Let balónem
Vkend pro eny | 2011 Copyright By VikendyProZeny.cz, Netmind Group | Dopejte si Wellness vkend pro dva | Mapa strnek |