Vyhlídkové lety, Víkend pro ženy

Navštivte relaxační pivní lázně ostrava

Elegantní a originálnílné oznámení za skvělou cenu

Nevíte si rady? Zkuste naši rady a návody, nebo naše poradnu.

Rádi Vám poradíme v poradne - online.

Zahrajte si hry online, Konkrétně Goodgame Empire, nebo Big Farm.

Hledáte online kosmetiku? Vyzkoušejte Avon katalog.

Nová domácí finská sauna od SaunaSystem udělá velkou radost, nejen vaší ženě.

Na dovolenou jedině s cestovním pojištěním. Nejlepší ceny na trhu.

Naše luxusní vířivky s technologií JetPak mají o 90% méně potrubí než konkurence a také tu nejmenší spotřebu.

Virtuální asistent

Vyhlídkové lety

Odpoutejte se od starostí všedních dnù a vzneste se do oblak. Vyzkoušejte vyhlídkové lety a pohlédnìte na svìt z úplnì jiné perspektivy.

Tandemový seskok padákem

Zažijte pocit z volného pádu rychlostí 200 kilometrù za hodinu z výšky pøesahující ètyøi kilometry. Na místì seskoku Vám tandempilot vysvìtlí vše potøebné, nastoupíte do letadla, kde si Vás k sobì pøipne speciálním popruhem, a ve výšce 4 000 metrù vyskoèíte z letadla.

Cena: 3 996 Kè
Vyhlídkové lety nad Prahou

Prohlédnìte si centrum našeho hlavního mìsta z úplnì jiného pohledu na palubì vyhlídkového letadla Tecnam P2006 T. Z kokpitu tohoto letounu budete mít pøekrásný výhled na historické památky, jako tøeba Pražský Hrad, Karlùv most, Staromìstské námìstí, Žižkovský vysílaè a tak dále.

Cena: 3 180 Kè
Let balónem

Toužíte se vznést do oblak a nechat se nehluènì odnášet k obzoru a pøi tom si prohlédnou krásy krajiny z ptaèí perspektivy? Zážitek let balónem je právì pro Vás.

Cena: 5 600 Kè

Vyhlídkové lety – typy zážitkù

Jaké jsou typy zážitkù v kategorii vyhlídkové lety? Dopøát si mùžete napøíklad vyhlídkové lety v balónì, vrtulníku, ve vìtroni, stíhaèce, letadlu nebo tandemový seskok. Výbìr je pouze na Vás.

Vyhlídkové lety balónem

Toužíte se témìø nehluènì plavit vzduchem a nechat se unášet vìtrem k obzoru? Pak právì pro Vás se nejvíce hodí vyhlídkové lety balónem. Pokud si tento zážitek objednáte, dostane se Vám možnosti pomoci se stavbou balónu. Následuje hodinový let a bezpeèné pøistání na zemi, kde budete slavnostnì pokøtìni a dostanete pamìtní list.

Let letadlem

Nasednìte spolu se zkušeným pilotem do kokpitu nìkterého z letadel a vzneste se k modré obloze. Vyhlídkové lety letadlem jsou nezapomenutelným zážitkem s pøíchutí adrenalinu. Užijte si vyhlídkové lety.

Tandemové seskoky

Zažijte pocit z volného pádu z výšky pøesahující ètyøi tisíce metrù a to naprosto bezpeènì. Pøi tandemových seskocích skáèete z letícího letadla pevnì pøipevnìni ke zkušenému tandempilotovi. Minutu budete padat volným pádem rychlostí 200 km/h. Ve výšce 1500 metrù otevøete padák a nehluènì se budete snášet k zemi.

Odkud se startuje

Vyhlídkové lety ve všech možných podobách startují z letiš i volných prostranství po celé Èeské republice. Zde je pouhý zlomek startovacích míst. Podrobnìjší informace o odletových lokalitách naleznete v detailech jednotlivých zážitkù.

  • Plzeò
  • Èeské Budìjovice
  • Karlštejn
  • Èeský Krumlov
  • Hluboká nad Vltavou
  • Tábor
  • Èeský ráj
  • Telè
  • Praha - Konopištì
  • Chrudim a další...

Vyhlídkové lety jako dárek

Vyhlídkové lety mohou také sloužit jako originální a nevšední dárek pro každého a ke každé pøíležitosti. Pokud chcete zapùsobit na svého partnera nebo partnerku, objednejte si napøíklad vyhlídkový let balónem. Na takového romantické okamžiky se nezapomíná.

Vkend pro eny | 2011 Copyright By VikendyProZeny.cz, Netmind Group | Dopejte si Wellness vkend pro dva | Mapa strnek |