Tandemový seskok padákem – VikendyProZeny.cz

Navštivte relaxační pivní lázně ostrava

Nevíte si rady? Zkuste naši rady a návody, nebo naše poradnu.

Rádi Vám poradíme v poradne - online.

Zahrajte si hry online, Konkrétně Goodgame Empire, nebo Big Farm.

Nová domácí finská sauna od SaunaSystem udělá velkou radost, nejen vaší ženě.

Na dovolenou jedině s cestovním pojištěním. Nejlepší ceny na trhu.

Naše luxusní vířivky s technologií JetPak mají o 90% méně potrubí než konkurence a také tu nejmenší spotřebu.

Virtuální asistent

Tandemový seskok padákem

Tandemový seskok padákem

Zažijte pocit z volného pádu rychlostí 200 kilometrù za hodinu z výšky pøesahující ètyøi kilometry. Dopøejte si Tandemový seskok padákem.

Na místì seskoku Vám tandempilot vysvìtlí vše potøebné, nastoupíte do letadla, kde si Vás k sobì pøipne speciálním popruhem, a ve výšce 4 000 metrù vyskoèíte z letadla.

Volný pád trvá pøibližnì 50 vteøin. Ve výšce 1 500 metrù otevøete padák, dalších 4-6 minut budete plachtit k zemi, kde hladce pøistanete.

Odkud, kdy a jak dlouho

Tandemové seskoky si mùžete vyzkoušet v období od bøezna do listopadu za pìkného poèasí, kdy nefouká silný vítr a neprší. Celý zážitek Tandemový seskok padákem trvá 1,5 - 2 hodiny a skáèe se z tìchto lokalit:

  • Pøíbram
  • Kolín
  • Most
  • Prostìjov
  • Kunovice
Poèet osob: 1
Trvání: 1 den
Cena: od 3 996 Kè
Let balónem
Let balónem
Let balónem
Let balónem
Let balónem
Let balónem
Let balónem
Let balónem
Let balónem
Vkend pro eny | 2011 Copyright By VikendyProZeny.cz, Netmind Group | Dopejte si Wellness vkend pro dva | Mapa strnek |