Wellness pobyty, Víkend pro ženy

Navštivte relaxační pivní lázně ostrava

Nevíte si rady? Zkuste naši rady a návody, nebo naše poradnu.

Rádi Vám poradíme v poradne - online.

Zahrajte si hry online, Konkrétně Goodgame Empire, nebo Big Farm.

Nová domácí finská sauna od SaunaSystem udělá velkou radost, nejen vaší ženě.

Na dovolenou jedině s cestovním pojištěním. Nejlepší ceny na trhu.

Naše luxusní vířivky s technologií JetPak mají o 90% méně potrubí než konkurence a také tu nejmenší spotřebu.

Virtuální asistent

Wellness pobyty

Objevte kouzlo wellness pobytù a zažijte dokonalou relaxaci a uvolnìní celého tìla. Naèerpejte nové síly a na chvíli zapomeòte na starosti svého všedního života. Èekají na Vás masáže, víøivky, luxusní hotely, sauny, bazény, restaurace a další. Dopøejte si wellness pobyt právì teï.

Aroma víkendové pohlazení

Pobyt v pøíjemném rodinném penzionu uprostøed pøekrásné pøírody královéhradeckého kraje. Navštivte Staré Buky a dopøejte si odpoèinek od všech Vašich starostí a problémù.

Cena: 2 600 Kè
Rychlokurz energie

Cítíte se unavení a bez energie? Pak právì pro Vás je zde zážitek zvaný Rychlokurz energie. Ubytováni budete v tøíhvìzdièkovém lázeòském hotelu Beethoven v Teplicích s plnou penzí Exclusive Speciál, která zahrnuje snídanì formou švédských stolù, a veèeøe si vyberete z menu.

Cena: od 3 600 Kè
Víkend Exclusive Beauty

Vychutnejte si pobyt ve ètyøhvìzdièkových Císaøských lázních Teplice s plnou penzí. Po pøíjezdu na Vás bude èekat v hotelovém pokoji mísa s ovocem a láhev sektu. Také obdržíte dárek - luxusní kosmetický balíèek Babor.

Cena: od 7 950 Kè
Víkendový wellness pobyt

Navštivte Luhaèovice a ètyøhvìzdièkový hotelový komplex s názvem Miramare. Èekají na Vás výborná jídla, masáže, koupele a další wellness a lázeòské procedury. Polopenze zahrnuje snídani podávanou formou švédských stolù a k veèeøi výbìr z pìti jídel, ovocné a zeleninové saláty, ovoce, minerálka a káva.

Cena: od 2 750 Kè
Wellness víkend pro dva

Dopøejte si luxusu ètyøhvìzdièkového hotelu v historickém centru Plznì ve First class pokoji, který je pouhých pár metrù od plzeòského historického námìstí.

Wellness centrum je zde zasazeno do historické budovy, jejíž interiér byl peèlivì vytváøen pro co nejvìtší uspokojení smyslù a relaxaci.

Cena: 5 040 Kè
SPA pobyt

Jste v poslední dobì více unavení a bez energie? Pokud s tìmito problémy chcete rychle a razantnì zatoèit, dopøejte si osvìžující wellness zážitek s názvem SPA pobyt.

Cena: 4 200 Kè

Solné jeskynì

Také si mùžete dopøát blahodárný pobyt v solné jeskyni, kde se zlepšuje zdravotní stav a úspìšnì se léèí nemoci jako astma, lupénka, rùzné alergie a další. Moøské soli, které se v solných jeskyních používají, jsou plné minerálù a jiných léèivých látek. Po pobytu v solné jeskyni se budete cítit odpoèatí a plní energie.

Víkendové wellness pobyty

Užijte si wellness pobyty i o víkendech. V nabídce naleznete dvoudenní, tøídenní, ale i vícedenní pobyty, které se skvìle hodí pro víkendovou pohodu, ale mùžete je využít i ve všední dny a užít si tak skvìlé wellness pobyty kdykoliv se Vám chce.

Kvìtinový víkend pro ženy

Dopøejte si napøíklad tøídenní wellness pobyty v luxusním hotelu, kde jsou všechny pokoje vyzdobené a ladìné podle rùzných kvìtin. Kromì tìchto originálních pokojù si vychutnáte také pobyt v relaxaèní zónì Sluneènice se saunou a víøivkou a relaxaèní masáž.

Wellness pobyty ve Slaném

Ochutnejte skvìlé jídlo, vyzkoušejte èokoládovou masáž a masáž celého tìla lávovými kameny, relaxujte ve víøivce a v saunì. To všechno a ještì více na Vás èeká, když si objednáte Wellness pobyty ve Slaném.

Wellness pobyty jako dárek

Pøemýšlíte o zajímavém a originálním dárku pro své nejbližší? Darujte wellness pobyty. Wellness pobyty se hodí pro každého a ke každé pøíležitosti, a už se jedná o promoci, svatbu, narozeniny, výroèí, svátek nebo jinou událost.

Wellness aktivity

Využijte wellness pobyty z naší nabídky a budete odmìnìni úžasnì uvolòujícími masážemi rùzných druhù, ubytováním v luxusních hotelech, koupelemi ve víøivkách a pobyty v saunách a dalšími wellness procedurami.

Objednejte si wellness pobyty ještì dnes.

Vkend pro eny | 2011 Copyright By VikendyProZeny.cz, Netmind Group | Dopejte si Wellness vkend pro dva | Mapa strnek |